Weiland

Damme Nieuwstraat

Verkocht
Mooi stuk “weiland” palend tegen de Golf van Damme.
Net geen 6.000 m² die momenteel in gebruik is als weiland.
Goede investering op middellange termijn.
Door tekorten en bevolkingsgroei zullen voedselprijzen in de toekomst sterk stijgen.
Landbouwgrond kan er niet bijgemaakt worden, integendeel er verdwijnt er elke dag door bebouwing + bebossing.
Vrij van pacht binnen 2 jaar.