Bouwland

Damme Brieversweg

Verkocht
Mooi stuk “bouwland” gelegen tegen de Golf van Damme.
8.820 m² die momenteel in gebruik is als weiland.
Goede investering op middellange termijn.
Door tekorten en bevolkingsgroei zullen voedselprijzen in de toekomst sterk stijgen.
Landbouwgrond kan er niet bijgemaakt worden, integendeel er verdwijnt er elke dag door bebouwing + bebossing.
Vrij van pacht binnen 2 jaar.