Weiland

Damme Nieuwstraat

Verkocht
Mooi stuk “weiland” van 13.360 m², gelegen nabij de Golf van Damme.

Goede investering op middellange termijn.

Door tekorten en bevolkingsgroei zullen voedselprijzen in de toekomst sterk stijgen.
Landbouwgrond kan er niet bijgemaakt worden, integendeel er verdwijnt er elke dag door bebouwing + bebossing.

Vrij van pacht binnen 2 jaar.