Landelijke woning met stallingen

Moerkerke Ruischer 1

Verkocht
Dit aanbod betreft een goed gelegen woning met achterliggende varkensstallen en bijgebouw te Moerkerke (Damme) met een totale oppervlakte van 2 ha 17 a 50 ca. De aanpalende grond en de vele vergunde bouwvolumes bieden vele mogelijkheden tot bestemmingswijziging.

De woning met bijgebouw is gebouwd in 1975. Het terrein omvat vijf stallen die tot voor kort in gebruik waren als varkensstallen en opslagruimtes.

De gebouwen zijn gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, echter is het niet noodzakelijk om landbouwactiviteit uit te voeren. Er zijn vele mogelijkheden voor zowel particulieren alsook professionele activiteiten ! De gebouwen / stallingen kunnen in samenspraak met de eigenaar ook nog afgebroken worden.

Bel ons vrijblijvend met al uw vragen!