Totaalrenovatie of afbraakwoning

Roeselare Armoedestraat 39

Verkocht
IN OPTIE! Alleenstaande eigendom op een mooi groot perceel van 1.332 m² met een diepe zuid gerichte tuin.
Deze (zonevreemde) woning moet totaal gerenoveerd worden of afgebroken en heropbouw.
Volgens het BPA Nieuwe Abele West (https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/wonen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen/bpa-bijzondere-plannen-van-aanleg - https://www.roeselare.be/rup-nieuwe-abele-west) is de woning gelegen in een zone voor regionaal bedrijventerrein met niet-milieubelastend karakter.
Bestaande zonevreemde woningen binnen deze zone mogen enkel verbouwd worden binnen hun bestaand volume. Er is een nieuw RUP in opmaak (ten vroegste van kracht eind 2024)

Het perceel maakt eveneens deel uit van de de visienota Nieuwe Abele: https://www.roeselare.be/sites/default/files/bijlage/20200625 Visienota Nieuwe Abele HS.pdf

Meer info omtrent dit interessante perceel? Contacteer Sarah (sarah@futurimmo.be)